Działania zmierzające do

img

Artykuł z prawa podatkowego przeznaczona jest na rzecz doradców podatkowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, biegłych rewidentów, księgowych, pracowników administracji także przedsiębiorców. Zainteresuje zarówno przedstawicieli nauki oraz studentów prawa, finansów i ekonomii. Będzie wartościowa dodatkowo osobom przygotowującym się do egzaminów na doradcę podatkowego. Wpis mieści całość problematyki podatkowej z punktu widzenia podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. W kwestiach dyskusyjnych zaprezentowano różne linie orzecznicze i wskazano na ryzyko podatkowe złączone ze stosowaniem określonych przepisów. Lektura odpowiada na pytania:- Jak prawidłowo ustalić profit przedsiębiorcy?- Jakie skutki podatkowe niesie restrukturyzacja przedsiębiorstwa, jego zbycie i likwidacja?- Jakie są modele prowadzenia działalności w przeróżnych formach prawnych (np. spółkach będących i niebędących podatnikami podatku dochodowego)?- Na co zwrócić uwagę przy prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez zagraniczny zakład czyli strukturę obejmującą podmioty powiązane?W wyd. publikacji książkowej Prawo podatkowe przedsiębiorców zaprezentowano m.in. przemiany dotyczące:- opodatkowania aportów w innej postaci niż przedsiębiorstwo innymi słowy jego zorganizowana część,- niedostatecznej kapitalizacji (cienkiej kapitalizacji),- utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej (KAS),- opodatkowania dywidend, np. dywidend rzeczowych,- klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,- cen transferowych: zmiana definicji podmiotów powiązanych, nowe obowiązki dotyczące dokumentacji cen transferowych, uprzednie porozumienia cenowe,- nowych obowiązków rejestracyjnych,- nadużycia prawa w obszarze VAT także sankcje w VAT,- rozszerzenia mechanizmu odwrotnego obciążenia,- wewnątrzwspólnotowego zdobycia paliw silnikowych (w ramach tzw. pakietu paliwowego),- wprowadzenia szczególnych zasad opodatkowania niektórych kategorii wyrobów akcyzowych: zwolnień w podatku akcyzowym, procedury zawieszenia poboru akcyzy, ewidencji na rzecz potrzeb podatku akcyzowego.

  • Jakie dokumenty są gromadzone w związku z przystąpieniem Jakie dokumenty są gromadzone w związku z przystąpieniem
  • Nowe prawo zabezpieczenie środka dowodowego Nowe prawo zabezpieczenie środka dowodowego
  • Nowe prawo budowlane  wydawanie dzienników praktyki zawodowej Nowe prawo budowlane wydawanie dzienników praktyki zawodowej
  • Pracownik w koronawirus jaki jest aktualny stan prawny jeśli Pracownik w koronawirus jaki jest aktualny stan prawny jeśli
  • Istota i pragnienie coachingowego Istota i pragnienie coachingowego
Top