finanse publiczne funkcja redystrybucyjna

img

Transakcje wewnątrzwspólnotowe Eksport Import Karuzele VAT. Transakcje wewnątrzwspólnotowe Eksport Import Karuzele VAT. TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE - OPODATKOWANIE Zasady opodatkowania międzykrajowych dostaw łańcuchowych oraz usług świadczonych na skalę międzynarodową. Wykaz aktów prawnych II. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW (WDT) Zakres wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) Warunki uznania wywozu towarów za WDT Przesunięcie magazynowe towarów podatnika niebędący WDT Obowiązek podatkowy z tytułu WDT Zaliczka z tytułu WDT Faktura dokumentująca WDT Magazyn konsygnacyjny a pakamera call-off stock - Przemieszczenie towaru do magazynu konsygnacyjnego w innym kraju Rejestracja na rzecz potrzeb WDT Warunki stosowania stawki % przy WDT Status dostawcy i nabywcy Dowody wywozu z Polski i dostarczenia nabywcy towarów Dokumenty pomocnicze w dowodzeniu wywozu towarów Konsekwencje braku dowodów dokonania dostawy w zakresie WDT Zwrot towarów wywiezionych w ramach WDT Darowizna na rzecz kontrahenta unijnego Oszustwo nabywcy co do wywozu towarów w ramach WDT Dokumentacja: Deklarowanie i rozliczanie podatku, deklaracje VAT-, Informacja podsumowująca, Intrastat III: WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW (zmiany /) Przypadki kiedy WNT nie występuje Nabycie towarów z instalacją lub montażem a WNT Konsekwencje braku rejestracji nabywcy jako podatnika VAT-UE Obowiązek podatkowy z tytułu WNT Zaliczka z tytułu WNT WNT w przypadku zdobycia wyrobów akcyzowych Podstawa opodatkowania WNT od Podatek naliczony z tytułu WNT od Odliczenie podatku z tytułu WNT od – korektura w przypadku opóźnionego otrzymania faktury Obowiązki dokumentacyjne spojone z WNT Deklarowanie i rozliczanie podatku, deklaracje Vat Informacja podsumowująca, Intrastat przykłady

  • Art wyjaśni krajowe a międzynarodowe standardy Art wyjaśni krajowe a międzynarodowe standardy
  • wieloletnie prognozy finansowe wieloletnie prognozy finansowe
  • wieloletnia prognoza finansowa książka to Praktyczne wieloletnia prognoza finansowa książka to Praktyczne
  • Nieprawidłowości w formułowaniu Nieprawidłowości w formułowaniu
  • Wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu Wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu
Top