Upadłość i jakie składniki majątkowe mogą obyć objęte prepackiem

Upadłość i jakie składniki majątkowe mogą obyć objęte prepackiem

Upadłość i jakie składniki majątkowe mogą obyć objęte pre-packiem umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda nowe zasady dotyczące ustalania planu spłaty wierzycieli zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. dodatkowo nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i niepewność pojawiające się przy stosowaniu kodeksów z tej dziedziny prawa dodatkowo przedstawienie konkretnych propozycji rozwiązań problemów. Udział w szkoleniu pozwoli również na pogłębienie wiedzy dotyczącej przygotowanej likwidacji pre-pack i umożliwi pełniejsze wykorzystanie jej zalet także zminimalizowanie zagrożeń połączonych z praktyczne spojrzenie na nowelizację prawa upadłościowego, która weszła w życie z dniem 24 marca 2020 roku niewłaściwym zrozumieniem tego procesu.

Top