haccp COVID19 dla gastronomii

  • Praktyka higienicznej HACCP GHP dokumentacje
    Praktyka higienicznej HACCP GHP dokumentacje
    Dodany: 2020-05-07 | Kategoria: HACCP | Komentarze: 1

    Praktyka higienicznej HACCP GHP dokumentacje. W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw, nie działają wprost na przedsiębiorcę a przepisy krajowe, nowe przepisy Unii Europejskiej przygotowane w formie rozporzadzeń, działają wprost na przedsiębiorcę urzędową kontrolę żywności i są nadrzędne krajowych, mogłyby być z niezgodne z ich zapisami. Rozporządzenia te odnoszą się do dotyczących GMP, GHP, HACCP, regulują sposób prowadzenia urzędowej kontroli żywności. Wymagania.


Top