jakie funkcje spełnia prawo pracy i kodeksu

  • W dokumentacja pracownicza sejm i dniu 1 stycznia
    W dokumentacja pracownicza sejm i dniu 1 stycznia
    Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza | Komentarze: 1

    W dokumentacja pracownicza sejm i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, także w postaci papierowej,.


Top