karta nauczyciela blog

  • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności
    Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności
    Dodany: 2020-05-02 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

    Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych. Status prawny pracowników samorządowych został określony odrębną pragmatyką służbową w PracSamU. Celem ustawodawcy było stworzenie warunków zapewniających zawodowe, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych przez samorząd terytorialny. W PracSamU.


Top