plan gospodarki odpadami dla województwa

  • gospodarowanie odpadami elektronicznymi zgodnie z art
    gospodarowanie odpadami elektronicznymi zgodnie z art
    Dodany: 2019-11-27 | Kategoria: Inne | Komentarze: 3

    gospodarowanie odpadami elektronicznymi zgodnie z art. 1 pkt 2 CzystGmU ustawa określa warunki wykonywania aktywności w obszarze odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Kluczowym pojęciem CzystGmU są odpady komunalne. Sama CzystGmU nie zawiera definicji legalnej odpadów komunalnych, zatem ich znaczenia.


Top