podatki i opłaty lokalne etel

  • Książka dla każdego księgowego
    Książka dla każdego księgowego
    Dodany: 2020-03-06 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 1

    Książka dla każdego księgowego jednostki budżetowej. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy użyteczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji połączonych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w placówkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, hartowny specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji.


Top