Pomoc materialna dla uczniów prawo oświatowe

  • świadczenie pomocy materialnej
    świadczenie pomocy materialnej
    Dodany: 2020-02-17 | Kategoria: Pomoc społeczna | Komentarze: 1

    świadczenie pomocy materialnej dla uczniów - po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku, na świadczenie w ramach programu 500+ może liczyć każda rodzina posiadająca przynajmniej jedno dziecko, bez względu na wysokość dochodów. Należy pomnieć o złożeniu wniosku w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka. Program przewiduje w tym przypadku wsteczną wypłatę świadczenia.


Top