programy operacyjne umowa konsorcjum

  • COVID19 a programy operacyjne
    COVID19 a programy operacyjne
    Dodany: 2020-06-23 | Kategoria: Fundusze unijne | Komentarze: 0

    COVID-19 a programy operacyjne regulamin konkursu w tym zestaw danych koszów kwalifikowanych paragraf o funduszach uijnych przeznaczone jest na rzecz osób pracujących przy przygotowaniu aplikacji projektowych do konkursów finansujących działalność B+R ze środków krajowych, szczególnie na rzecz pracowników jednostek naukowych w tym żaków i doktorantów zainteresowanych tematyką grantową, a zarówno dla personelu administracyjnego zaangażowanego w przygotowanie wniosków.


Top