raport o stanie gminy na koniec kadencji

  • Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki
    Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki
    Dodany: 2020-03-06 | Kategoria: Finanse | Komentarze: 1

    Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy pożyteczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji powiązanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w oddziałach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, hartowny specjalista z aspektu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji.


Top