ustawa w własności lokali

  • wykonywanie zawodów połączonych
    wykonywanie zawodów połączonych
    Dodany: 2020-05-08 | Kategoria: Gospodarka nieruchomościami | Komentarze: 0

    wykonywanie zawodów połączonych z gospodarką nieruchomościami. Artykuł www zawiera planowane przemiany legislacyjne, zawarte w komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, którego celem jest stworzenie praktycznych możliwości jednakowego traktowania poprzez władze gminy właścicieli, jakich nieruchomości pozostały podłączone do tych samych urządzeń infrastruktury technicznej lub którym stworzono warunki do używania z wybudowanej drogi bez względu na fakt, czyli procedura.


Top